Post vacant de Doctorand,proiect PN-III-P4-PCE-2021-187

Descriere scurtă:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de DOCTORAND, perioadă determinată (după data finalizării concursului până la data de 31.12.2024), cu normă parțială – 1 oră/zi (20 ore/lun

Data publicării: 25 Ianuarie 2023

Data limită: 11 Martie 2023
Anunțul: Post_vacant_de_Doctorand_proiect_PN_III_ ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232201010
Fax: 0232201121
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro