Asistent de cercetare - AC

Descriere scurtă:
asistent de cercetare în cadrul proiectului PN-III-P4-PCE-2021-1141, “Deșeuri agricole – valorificare completă în biocombustibili și chimicale”, acronin AgriValBack, Contract PCE65.

Data publicării: 06 Martie 2023

Data limită: 06 Aprilie 2023
Anunțul: Asistent_de_cercetare_AC_8031.pdf ⇓
Angajator: Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”
instituție publică sub egida Academiei Române
Adresa: Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41 A, cod poștal 700487, jud. Iași, Iași, Iasi
Telefon: 0232217454
Fax: 0232211299
E-mail: pponi@icmpp.ro
Website: http://www.icmpp.ro/