Cercetător științific cu experiență

Descriere scurtă:
În cadrul proiectului IDEI PN-III-P4-ID-PCE-2020-0992, normă parțială

Data publicării: 21 Martie 2023

Data limită: 21 Aprilie 2023
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_cu_experien__0909.p ⇓
Angajator: Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu
Institut de cercetare subordonat Academiei Romane
Adresa: Spl. Independentei nr. 202, sector 6, 060021, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0213167912
Fax: 0213121147
E-mail: resurse@icf.ro
Website: www.icf.ro