1 post Cercetător științific gr. II - CS II

Descriere scurtă:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată-INCEMC Timişoara, organizează concurs pentru ocuparea unui post

Data publicării: 01 Martie 2024

Data limită: 30 Martie 2024
Anunțul: 1_post_Cercet_tor_tiin_ific_gr_II_CS_II_ ⇓
Angajator: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - INCEMC - TI
INCEMC Timișoara a fost înfiinţat prin H.G. nr. 1315/1996, modificată prin H.G. 1402/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara. Obiectul de activitate al institutului national este alcatuit, in principal, din activitati de cercetare-dezvoltare si cuprinde activitati de cercetare fundamentala si aplicativa privind: elaborarea de instalatii, procese, metode si tehnologii avansate in domeniul electrochimiei si materiei condensate, obtinerea de noi materiale, precum dezvoltarea de studii, expertize, prognoze, reglementari tehnice si planuri de afaceri, perfectionarea specialistilor, activitati productive si de comercializare in electrochimie, chimie, fizica si tehnologia materiei condensate, precum si in domenii interdisciplinare si adiacente, precum si activitati de valorificare si transfer tehnologic. Activitatea principală a institutului este: 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie, conform codificării (Ordin 337/2007).
Adresa: STR. DR. AUREL PAUNESCU PODEANU NR. 144, TIMISOARA, Timis
Telefon: 0256 222119
Fax: 0256 201382
E-mail: incemc@incemc.ro
Website: www.incemc.ro